Müşteri memnuniyetinde öncü olmak için çalışıyoruz…

QMüşteri memnuniyetinde öncü olmak için çalışıyoruz…


Projelerinin sunduğu değeri en üst düzeye çıkarmak ve atıkları en aza indirgemek için   yalın inşaat   ilkelerine büyük önem verilmiştir.


Müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte, yüksek kaliteli projeler üretmek için çalışıyoruz…

QMüşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte, yüksek kaliteli projeler üretmek için çalışıyoruz…


Proje paydaşları arasındaki iletişim ve eşgüdümün artırılması ayrıca projeler boyunca   hassas ve doğru   süreçler gerçekleştirerek süreç verimliliğinin artırılması.


Bizi rakiplerimizden ayıran özellikler farklılıklarımızdır…

QBizi rakiplerimizden ayıran özellikler farklılıklarımızdır…


maQrib, zayıf inşaat ilkelerini uygulayarak olası belirsizlikleri önlemekte,   hedeflenen kalitede   ürünler elde etmekte, maliyet ve zaman aşımlarını önlemekte, atık azaltmakta ve müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.


QTeknolojiye sahip güçlü ve son derece verimli bir inşaat yaklaşımı geliştirdik…


21. Yüzyılın başından bu yana stratejik planın bir parçası olarak   Bina Bilgisi Modelleme   (BIM) sistemini kullanmaktadır. BIM sisteminin tasarım ve proje yönetimine dahil edilmesi ile projeler daha hızlı bir şekilde yönetilir, süreç ve ürün kalitesi iyileştirilir.